090-77 78 22

andreas@aktivnaprapati.nu

Hos mig får du professionell och effektiv hjälp med dina besvär.

Välkommen till din lokala naprapat i Umeå.

Boka tid

Detta kan jag hjälpa dig med

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.

Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är: nackspärr, spännings-huvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene-

och käkledsbesvär.

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbete/idrott. Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

"Jag behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen."

Vad är naprapati?

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en
bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex TENS. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Aktiv Naprapati har flyttat!

Du hittar oss nu öst på stan, Storgatan 115, 903 33 Umeå.

Aktiv Naprapati - Storgatan 115, 903 33 Umeå - 090-77 78 22, 070-222 22 86 - andreas@aktivnaprapati.nu